NCC’s geotekniske afdeling bliver en del af Eurofins VBM Laboratoriet

NCC’s geotekniske laboratorium bliver en del af Eurofins pr. 1. januar 2020.

NCC’s geotekniske laboratorium er et akkrediteret laboratorium, som vil supplere vores nuværende aktiviteter i afdelingen i Rødovre. Eurofins VBM Laboratoriet A/S overtager forpligtelserne fra NCC i en rammekontrakt med Vejdirektoratet, som Vejdirektoratets uafhængige kontrollaboratorium af større anlægsarbejder i Danmark herunder varetagelse af den eksterne ringprøvning af de tests der udføres i branchen. Vi bestræber os altid på at give vores kunder det bedst mulige inden for geotekniske laboratoriekompetencer og ydelser – og overtagelsen af NCC’s geotekniske laboratorium vil styrke vores kompetencer yderligere.

Alle medarbejdere fra NCC’s geotekniske laboratorium i Ejby er blevet tilbudt ansættelse i Eurofins VBM Laboratoriet A/S, og vi ser meget frem til at byde dem velkommen i vores laboratorium i Rødovre!