Prøvetagning (Vand)

i Eurofins kan vi hjælpe dig med mange forskellige vandanalyser. Nedenfor beskrives nærmere et lille udpluk af de mest almindelige analyser.
Vi har stor erfaring med at finde løsninger på meget forskellige opgaver, så hvis du har en problemstilling, der går ud over de sædvanlige analyser, kan du kontakte os. Så har vi et bud på, hvordan opgaven kan løses.

Spildevand
Eurofins har stor erfaring med prøveudtagning af spildevand fra mange forskellige typer industri. Vi løser opgaven fra start til slut i form af planlægning iht. udledningstilladelser, prøvetagning med f.eks. opsætning til døgnprøver og rapportering til jer som kunder og til godkendelsesmyndighederne.
Hvis vi har lavet en fast aftale, sørger vi for at komme og udtage jeres egenkontrol-prøver, når det er tid til det. Sagt med andre ord kan du som spildevandskunde hos Eurofins trygt stole på, at kontrolprogrammet udføres helt uden, at du skal huske på det.

Grundvand
Hos Eurofins ved vi, at prøvetagning samt analyser af grundvand ofte skal foretages hurtigt for at få en midlertidig tilladelse på plads. Derudover er vi behjælpelig med at opsætte programmer til grundvandsmonitorering, hvis der ønskes overvågning over længere tid.

Forenklet kontrol
Eurofins udtager og analyserer forenklet kontrol jf. gældende drikkevandsbekendtgørelse, som opfylder kommunernes krav til drikkevandet i en privat boring.
For mere information samt bestilling heraf se under fanen for forenklet kontrol.

Bassinvand
Eurofins udtager og analyserer svømmebassinprøver jf. gældende bekendtgørelse både for svømmehaller og mindre svømmebassiner såsom hoteller og feriebyer.

For yderligere oplysninger om vandanalyser kontakt os på:
+45 98 21 32 00