Prøvetagning (Vand)

Eurofins VBM Laboratoriet tilbyder en lang række analyser af vand. Nedenfor ses et lille udpluk af de mest almindelige analyser vi foretager, vi udfører ud over disse en lang række andre analyser end de listede.
Vi har stor erfaring med at finde løsninger på meget forskellige opgaver, så hvis du har en problemstilling der går ud over de sædvanlige analyser kan i kontakte os, så har vi et bud på hvordan opgaven kan løses.

Spildevand
Eurofins VBM Laboratoriet har stor erfaring med prøveudtagning af spildevand fra mange forskellige typer af industri. Vi løser opgaven fra start til slut, i form af planlægning iht. Udledningstilladelser, prøvetagning med eks. opsætning til døgnprøver og rapportering til jer som kunder og til godkendelsesmyndighederne.
Hvis vi har lavet en fast aftale, sørger vi for at komme og udtage jeres egenkontrolprøver når det er tid til det, med andre ord kan i, som spildevandskunde hos Eurofins VBM Laboratoriet, trygt stole på at jeres kontrolprogram bliver udført, helt uden i skal huske på det.

Grundvand
Hos Eurofins VBM Laboratoriet ved vi, at prøvetagning samt analyser af grundvand ofte skal foretages hurtigt, for at få en midlertidig tilladelse på plads. Derfor kan vi ofte tilbyde udtagning med analyser samme dag, så i har de fleste svar dagen efter. Derudover er vi behjælpelige med at opsætte programmer til grundvandsmonitering, hvis der ønskes overvågning over længere tid.

Forenklet kontrol
Eurofins VBM laboratoriet udtager og analyserer forenklet kontrol jf. gældende drikkevandsbekendtgørelse, som opfylder kommunernes krav til drikkevandet i en privat boring.
For mere information, samt bestilling se under fanen for forenklet kontrol.

Bassinvand
Eurofins VBM laboratoriet udtager og analyserer svømmebassinprøver jf. gældende bekendtgørelse, både for svømmehaller og mindre svømmebassiner såsom hoteller og feriebyer. Vi har fokus på god og professionel prøveudtagning, så den udover at opfylde kravene til en akkrediteret prøveudtagning også giver en god oplevelse for både jer og jeres gæster. Derudover kan vi også lave akkrediteret prøvetagning for Legionella, hvis der er behov for egenkontrol eller udredning ved sygdomsforløb.

Andre projekter
Udover de nævnte vandtyper har vi også erfaring med andre typer vand, inklusiv dambrugsvand, procesvand, is, sediment, slam og meget mere.

For yderligere oplysninger om vores vandanalyser, kontakt Eurofins VBM Laboratoriet - Miljø på:
+45 98 21 32 00