Vand

Eurofins VBM Laboratoriet tilbyder akkrediteret prøvetagning og analyser af adskillige typer af vand, blandt andet til:

Drikkevandsboringer

  • Lovpligtig kontrol af private boringer og vandværker
  • Andre analyser såsom pesticider, hårdhed, okker, Legionella med mere.

Spildevand

  • Egenkontrol iht. Udledningstilladelser
  • Døgnlogninger

Svømmebassiner

  • Lovpligtig kontrol af bassinvand
  • Undersøgelse for legionella

Grundvand

  • Grundvandssænkning
  • Nedsivning af forureningsstoffer.

Mange af analyserne kan laves med få dages leveringstid. Det er især relevant for grundvandssænkninger, hvor et hurtigt svar ofte er et krav i udledningstilladelserne. Udover de nævnte typer af vand har vi også stor erfaring med at lave specialiserede løsninger til mange alsidige opgaver.

Kontakt Eurofins VBM Laboratoriet - Miljø på tlf. +45 98 21 32 00 hvis i ønsker mere information, eller vil høre om vi har et forslag til en løsning på netop dit problem.