Vand

Eurofins tilbyder akkrediteret prøvetagning og analyser af adskillige typer af vand bl.a. til:

Drikkevandsboringer
- Lovpligtig kontrol af private boringer og vandværker
- Andre analyser såsom pesticider, hårdhed, okker, legionella m.m.

Spildevand
- Egenkontrol iht. udledningstilladelser
- Døgnlogninger

Svømmebassiner
- Lovpligtig kontrol af bassinvand
- Analyse for legionella (ikke-akkrediteret prøvetagning)

Grundvand
- Grundvandssænkning
- Nedsivning af forureningsstoffer

Mange af analyserne kan laves med få dages leveringstid, hvilket især er relevant for grundvandssænkninger, hvor et hurtigt svar ofte er et krav i udledningstilladelserne. Udover de nævnte typer af vand har vi også stor erfaring med at lave specialiserede løsninger til mange alsidige opgaver.

Kontakt os på tlf. +45 98 21 32 00, hvis du ønsker mere information eller vil høre, om vi har et løsningsforslag på netop dit problem.