Luftanalyser

Luftmålinger af indeklimaet kan i mange tilfælde tages både med passive og aktive prøvetagningsmetoder. Vi kan hjælpe dig med analyser af en række kemiske, biologiske og fysiske komponenter såsom TVOC, chlorerede opløsningsmidler, asbest, skimmel m.m.

Vi tilbyder også diverse pakker af screeninger, der kan hjælpe med at afklare lugt, helbredsgener eller lignende. Det kan være meget individuelt fra sag til sag, hvilken analyse der kan hjælpe dig med at afklare problemet bedst muligt.

For yderligere oplysninger kontakt Eurofins VBM Laboratoriet - Miljø på:
+45 98 21 32 00