Analyser

VBM laboratoriet A/S tilbyder en lang række analyser af jord, kompost og slam. Nedenfor ses en beskrivelse af de mest almindelige analyser vi foretager, men vi udføre en lang række andre analyser end de listede. Kontakt laboratoriet for yderligere information.

Jordpakken
Vi tilbyder jordpakken som en analysegrundpakke på jord, der bruges ved bl.a. Jord flytning og er en samling af de mest almindelige analyser og som også er almindelig at benytte. Denne indeholder kulbrinter, PAH7 og 4/6 metaller (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn). I forbindelse med pakken kan vi også være behjælpelig med klassificering af jorden i forbindelse med jordflytning.
I tillæg til de 4/6 metaller tilbyder vi en lang række yderligere metalanalyser som eksempelvis; Arsen, Kviksølv, Svovl, Magnesium, Kalcium.

Specialanalyser og udvaskningstest
Vi råder over mange forskellige specialanalyser på jord, kompost og slam. Dette gælder bl.a. Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, cyanid, phenoler, miljøfremmedestoffer, PID-målinger, Asbest, pH, pesticider og mange flere.
Desuden udfører vi udvaskningstest i henhold restproduktbekendtgørelsen for både uorganiske og organiske stoffer (affald, restprodukter, jord, byggematerialer). Der er forskellige typer udvasknings test, kontakt laboratoriet for vejledning omkring hvilken der passer til dit behov

Kompost og slam
På både kompost og slam tilbyder VBM laboratoriet analyser. Ved kompost tilbyder vi bl.a. standard pakken kompostbranchens analysegrundpakken beskrevet i miljøprojekt Nr. 470 1999, og indeholder bl.a. Nærringsstofanalyser, fysiske parametre som urenheder, stabilitetsgrad mv. I forbindelse med pakken kan vi desuden være behjælpelig med kompostdeklaration.

Prøvetagning
VBM Laboratoriet udfører akkrediteret prøvetagning og har kompetente og fleksible prøvetagere, som gerne vil være behjælpelig med prøve-udtagning. For priser og tilbud kontakt venligst laboratoriet.

Fandt du ikke de analyser du søgte kontakt laboratoriet og vi finder en løsning, der passer til dig.  Kontakt VBM Laboratoriet - Miljø på tlf. +45 98 21 32 00