Analyser (Jord)

Eurofins VBM Laboratoriet tilbyder en lang række analyser af jord, kompost og slam. Nedenfor ses en beskrivelse af de mest almindelige analyser vi foretager.
Vi udfører også en lang række andre analyser end de listede. Kontakt laboratoriet for yderligere information.

Jordpakken
Vi tilbyder jordpakken som en analysegrundpakke på jord, der bruges ved bl.a. jordflytning. Grundpakken er en samling af de mest almindelige analyser; kulbrinter, PAH7 og 4/6 metaller (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn). Som tillæg til jordpakken kan vi også være behjælpelig med klassificering af jorden i forbindelse med jordflytning.
Udover 4/6 metaller tilbyder vi en lang række yderligere metalanalyser som eksempelvis arsen, kviksølv, svovl, magnesium, kalcium m.m.

Specialanalyser og udvaskningstest
Vi råder over mange forskellige specialanalyser på jord, kompost og slam. Dette gælder bl.a. chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, cyanid, phenoler, miljøfremmede stoffer, PID-målinger, asbest, pH, pesticider og mange flere.
Desuden udfører vi udvaskningstest i henhold til restproduktbekendtgørelsen for både uorganiske og organiske stoffer (affald, restprodukter, jord, byggematerialer). Der er forskellige typer udvaskningstest - kontakt laboratoriet for vejledning i, hvilken der passer til dit behov.

Kompost og slam
Ved kompost tilbyder vi bl.a. standardpakken, kompostbranchens analysegrundpakken beskrevet i miljøprojekt Nr. 470 1999, som indeholder næringsstofanalyser, fysiske parametre som urenheder, stabilitetsgrad mv. I forbindelse med pakken kan vi desuden være behjælpelig med kompostdeklaration.

Prøvetagning
VBM Laboratoriet udfører akkrediteret prøvetagning og har kompetente og fleksible prøvetagere, som gerne vil være behjælpelig med prøveudtagning. For priser og tilbud kontakt venligst laboratoriet.

Fandt du ikke de analyser du søgte, bedes du kontakte laboratoriet, hvorved vi finder en løsning, der passer til dig.

Kontakt Eurofins VBM Laboratoriet - Miljø på:
+45 98 21 32 00