Analyser (Jord)

Vi kan hjælpe dig med en lang række analyser af jord, kompost og slam. Nedenfor kan du læse mere om de mest almindelige analyser, som vi tilbyder.

Vi kan naturligvis også hjælpe dig med andre jordanalyser end nedenstående. Har du brug for at få lavet en special analyse, så kontakt gerne vores laboratorium på tlf.: +45 98 21 32 00 . Så finder vi sammen en løsning, som matcher dine behov.

Jordpakken

Vi tilbyder jordpakken som en analysegrundpakke på jord, der bruges ved blandt andet jordflytning. Grundpakken er en samling af de mest almindelige analyser; kulbrinter, PAH7 og 4/6 metaller (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn).

Som tillæg til jordpakken kan vi også være behjælpelig med klassificering af jorden i forbindelse med jordflytning. Udover 4/6 metaller tilbyder vi også andre metalanalyser som eksempelvis arsen, kviksølv, svovl, magnesium, kalcium m.m.

Specialanalyser og udvaskningstest

Vi kan hjælpe dig med mange forskellige specialanalyser på jord, kompost og slam. Dette gælder blandt andet chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, cyanid, phenoler, miljøfremmede stoffer, PID-målinger, asbest, pH, pesticider og mange flere.
Desuden udfører vi udvaskningstest i henhold til restproduktbekendtgørelsen for både uorganiske og organiske stoffer (affald, restprodukter, jord, byggematerialer). Der er forskellige typer udvaskningstest, så du er meget velkommen til at kontate os, så vi kan hjælpe dig med at finde den udvaskningstest, som passer til dit behov.

Kompost og slam

Ved kompost tilbyder vi blandt andet standardpakken, kompostbranchens analysegrundpakken beskrevet i miljøprojekt Nr. 470 1999, som indeholder næringsstofanalyser, fysiske parametre som urenheder, stabilitetsgrad mv. I forbindelse med pakken kan vi desuden være behjælpelig med kompostdeklaration.

Prøvetagning

Du kan få lavet akkrediteret prøvetagning og vores prøvetagere er kompetente og fleksible, og hjælper dig med prøveudtagning. For priser og tilbud kan du kontakte os.

Hvis du ikke lige fandt de analyser du søgte, så kontakt os. Så finder vi en løsning, der passer til dig.

Kontakt Eurofins VBM Laboratoriet - Miljø på: +45 98 21 32 00