Analyser (Poreluft)

Luften mellem jordpartikler betegner man som poreluft. Hvis der er mistanke om forurening med flygtige komponenter, kan en poreluftsprøve i mange tilfælde være en god løsning frem for den traditionelle jordprøve. Hos Eurofins tilbyder vi flere akkrediteret målinger på poreluften.

Vi kan hjælpe dig med en lang række standardanalyser bl.a. kulbrinter, BTEX, klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter. Disse analyser er kun et lille udpluk af vores standardanalyser, da vi også kan analysere for polære opløsningsmidler, phenoler, cyanid og formaldehyd.

Det kan i nogle tilfælde være en fordel at kombinere poreluftsanalyser med jord- eller vandprøver for at vurdere forureningens omfang.

Du kan enten leje udstyr hos os eller lade vores kompetente prøvetagere bistå med prøvetagningen.

For yderligere oplysninger kontakt Eurofins VBM Laboratoriet - Miljø på:
+45 98 21 32 00