Analyser

Den luft, der er mellem jordpartikler, betegner man som poreluft. Hvis der er mistanke om forurening med flygtige komponenter, kan en poreluftsprøve i mange tilfælde være en god løsning frem for den trationelle jordprøve.  Hos VBM Laboratoriet tilbyder vi flere akkrediteret målinger på poreluften.

Vi tilbyder en lang række standardanalyser, blandt andet kulbrinter, BTEX, chlorerede opløsningsmidler samt nedbrydningsprodukter. De overstående analyser er kun et lille udpluk af vores standard analyse.  Vi kan blandt andet også analyser for polære opløsningsmider, phenoler, cyanid og formaldehyd.

Det kan i nogle tilfælde være en fordel at kombinere poreluftanalyser med enten jord eller vandprøver, for at afklare forureningens omfang.  

Du kan leje udstyr hos os, ligeledes kan vi bistå med prøvetagning med vores kompetente prøvetagere.

For yderligere oplysninger kontakt VBM Laboratoriet - Miljø på tlf. +45 98 21 32 00