Analyser (Poreluft)

Den luft, der er mellem jordpartikler, betegner man som poreluft. Hvis der er mistanke om forurening med flygtige komponenter, kan en poreluftsprøve i mange tilfælde være en god løsning frem for den tradionelle jordprøve.  Hos Eurofins VBM Laboratoriet tilbyder vi flere akkrediteret målinger på poreluften.

Vi tilbyder en lang række standardanalyser, blandt andet kulbrinter, BTEX, klorerede opløsningsmidler samt nedbrydningsprodukter. De overstående analyser er kun et lille udpluk af vores standard analyse.  Vi kan bl. a. også analysere for polære opløsningsmidler, phenoler, cyanid og formaldehyd.

Det kan i nogle tilfælde være en fordel at kombinere poreluftanalyser med enten jord eller vandprøver, for at afklare forureningens omfang.

Du kan leje udstyr hos os, ligeledes kan vi bistå med prøvetagning med vores kompetente prøvetagere.

For yderligere oplysninger kontakt Eurofins VBM Laboratoriet - Miljø på:
+45 98 21 32 00