Jord

Eurofins VBM Laboratoriet tilbyder akkrediteret prøveudtagning og analyse af jord bl.a. i forbindelse med jordflytning. Vi tilbyder også analyser af kompost og slam.

Under analyser kan du læse mere om vores mest almindelige jordanalyser. Du kan desuden finde rekvisitioner og vejledninger.