Analyser

VBM Laboratoriet A/S tilbyder en lang række analyser af vand. Nedenfor ses et lille udpluk af de mest almindelige analyser vi foretager, vi udfører ud over disse en lang række andre analyser end de listede.
Vi har stor erfaring med at finde løsninger på meget forskellige opgaver, så hvis du har en problemstilling der går ud over de sædvanlige analyser kan i kontakte os, så har vi et bud på hvordan opgaven kan løses.

Kemiske analyser
Vi tilbyder en lang række analyser af vand, blandt andet i forbindelse med offentlige udledningskrav. Vi udfører akkrediterede analyser som olie, PAH’er, metaller, chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter samt BTEX inkl. naphthalen. Vi kan i nogen tilfælde tilbyde 1-dags levering på resultater af de kemiske analyser. Hvis dette ønskes skal laboratoriet kontaktes, for at sikre at der er kapacitet til at få prøverne igennem til tiden.

Bakteriologi
VBM laboratoriet tilbyder bakteriologiske analyser såsom kimtal (22, 37°C), coliforme bakterier, legionella og E. Coli.

Special analyser
VBM laboratoriet kan udføre flere forskellige specialanalyser i vand. Blandt andet kan vi tilbyde analyser for pesticider, fosfor, kvælstof, mineralsk olie, nitrifikationshæmning, suspenderet stof, chlorid mm.
Forenklet kontrol
VBM laboratoriet A/S udtager og analyserer forenklet kontrol jf. gældende drikkevandsbekendtgørelse, som opfylder kommunernes krav til drikkevandet i en privat boring.
For mere information, se under fanen for forenklet kontrol.

Bassinvand
VBM laboratoriet A/S udtager og analyserer svømmebassinprøver jf. gældende bekendtgørelse, både for svømmehaller og mindre svømmebassiner såsom hoteller og feriebyer. Vi har fokus på god prøveudtagning, så den udover at opfylde kravene til en akkrediteret prøveudtagning også giver en god oplevelse for både jer og jeres gæster.

For yderligere oplysninger om vores vandanalyser, kontakt VBM Laboratoriet - Miljø på tlf. +45 98 21 32 00