Analyser (Vand)

Hos Eurofins kan du få lavet en lang række analyser af vand. Nedenfor ses et lille udpluk af de mest almindelige analyser vi laver. Vi udfører en lang række andre analyser end de listede.
Vi har stor erfaring med at finde løsninger på meget forskellige opgaver, så hvis du har en problemstilling, der går ud over de sædvanlige analyser, kan du kontakte os. Så har vi et bud på, hvordan opgaven kan løses.

Kemiske analyser
Vi tilbyder en lang række analyser af vand bl.a. i forbindelse med offentlige udledningskrav. Eurofins udfører akkrediteret analyser som olie, PAH’er, metaller, chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter samt BTEX inkl. naphthalen.

Bakteriologi
Eurofins tilbyder bakteriologiske analyser såsom kimtal (22, 37°C), coliforme bakterier, legionella og E. coli.

Special analyser
Eurofins kan udføre flere forskellige specialanalyser i vand. Blandt andet kan vi tilbyde analyser for pesticider, fosfor, kvælstof, mineralsk olie, nitrifikationshæmning, suspenderet stof, chlorid mm.

Forenklet kontrol
Eurofins udtager og analyserer forenklet kontrol jf. gældende drikkevandsbekendtgørelse, som opfylder kommunernes krav til drikkevandet i en privat boring.
For mere information se under fanen for forenklet kontrol.

Bassinvand
Eurofins udtager og analyserer svømmebassinprøver jf. gældende bekendtgørelse for både svømmehaller og mindre svømmebassiner såsom hoteller og feriebyer. Vi har fokus på en god og professionel prøveudtagning, så den udover at opfylde kravene til en akkrediteret prøveudtagning også giver en god oplevelse for både jer og jeres gæster.

For yderligere oplysninger om vores vandanalyser kontakt Eurofins VBM Laboratoriet - Miljø på:
+45 98 21 32 00