Radon i jord

Til dette webinar kan du blive klogere på, hvordan i praksis du laver en risikovurdering af radon i jord inden en byggeproces.

Webinaret bliver afholdt torsdag d. 28. januar, kl. 14.00

DGNB

DGNB certificering

Dette webinar er relevant for entreprenører, arkitekter og rådgivere.

Vi vil til webinaret dykke ned i bæredygtighedsbegrebet i byggeri, hvor vi har fokus på ENV 1.2 og SOC 1.2. Derudover kommer vi ind på afgasning og valg af de rigtige materialer samt målemetoder og analyse

Webinaret bliver afholdt tirsdag d. 8. december, kl. 14.00

Spildevandstests og coronavirus

Eurofins har udviklet en spildevandstest, som fungerer som en early detector, så man tidligt kan opdage corona smitteudbrud. Spildevandstesten kan anvendes af hospitaler, plejehjem, virksomheder og andre, der ønsker en advarsel om smitten, inden den bliver et problem. Hvordan testen kan anvendes i praksis og hvilke fordele der er, kan du blive klogere på, hvis du deltager i webinaret.

Webinaret blev afholdt i november 2020, men du kan se optagelsen af webinaret.

Radon i indeklimaet

Til dette webinar kan du blive klogere på, hvordan radon påvirker indeklimaet - og hvordan du kan måle radonniveauet indenfor.

Webinaret blev afholdt i oktober 2020.

Indeklimascreeninger med Pegasus modellen

Til dette webinar kan du blive klogere på pegasus modellen, og hvordan den anvendes i praksis. Webinaret blev afholdt i juni 2020, men du har stadigvæk mulighed for at se optagelsen af webinaret

Asbest: Prøvetagning og analyse

Deltager du i asbest webinaret, kan du blive klogere på prøvetagning og analyse af asbest. Webinaret er afholdt, men du kan fortsat se optagelsen af webinaret.