Asbest

 

Asbest har tidligere været anvendt til armering, isolering, brandsikring samt i mange forskellige bygningsmaterialer. Siden 1980’erne har det været forbudt at fremstille, anvende og importere asbest samt asbestholdigt materiale, da asbest er sundhedsskadeligt, hvis man indånder det.

Asbest i bygningsmaterialer

Asbest findes dog fortsat i bygninger, som er opført før forbuddet trådte i kraft. I forbindelse med nedrivning, reparation eller vedligehold af disse bygninger, kan I risikere at komme i kontakt med asbest. Det er derfor vigtigt at undersøge, om der er asbest i materialerne, så I kan træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og vurdere om asbesten skal forsegles, indkapsles eller helt fjernes.

Vi kan blandt andet hjælpe jer med:

  • Geltapeprøver
  • Materialeprøver
  • Luftprøver

Walk-in asbestanalyse

Vi ved, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt, med et meget hurtigt analyseresultat, derfor tilbyder vi også walk-in asbestanalyser. I afleverer asbestprøven på vores laboratorium i enten Galten, Ishøj eller Aabybro, og får svaret på stedet eller telefonisk så snart prøven er analyseret og rapporten umiddelbart efter. Vi anbefaler at du kontakter det pågældende laboratorium, inden du afleverer asbestprøverne.

Hvis du har behov for at få analyseret mange prøver ved en Walk-in analyse, beder vi dig kontakte laboratoriet inden, du afleverer prøverne. Så vi kan sikre kapacitet til prøverne.

Her kan du få lavet walk-in asbestanalyser

Kontaktinformationer

Skal du have lavet en asbestanalyse, er du meget velkommen til at kontakte os på:
Tlf.: 20 93 96 03 (laboratoriet i Ishøj)
Tlf.: 98 21 32 00 (laboratoriet i Aabybro)
Tlf.: 26 86 13 08 (laboratoriet i Galten ved Aarhus)