Poreluft

Ved måling af forureningskomponenter i jord kan poreluftsanalysen være fordelagtig både teknisk og økonomiske i forhold til andre prøvetagningsmetoder. Ved en poreluftsmåling opsamles luften mellem jordpartiklerne. Vi tilbyder en række analyser af poreluft og udlejer ligeledes pumper mv. til prøvetagningen. Læs mere under analyser.