Rekvisition og Vejledning

I forbindelse med analyser af Jord er det vigtigt at prøver emballeres og udtages korrekt. Forkert emballage og/eller udtagning kan påvirke analyseresultatet. Download vejledning for at se flere informationer omkring bl.a. prøvemængde og emballage.

Har du spørgsmål kan du kontakt VBM Laboratoriet - Miljø på tlf. +45 98 21 32 00

Download

Du kan her download analyserekvisition og vejledning for jordprøver.