Rekvisition og vejledning (Jord og poreluft)

I forbindelse med jordanalyser er det vigtigt, at prøverne bliver udtaget og emballeret korrekt. Forkert emballage og/eller udtagning kan påvirke analyseresultatet. Download vejledningen for at se flere informationer omkring bl.a. prøvemængde og emballage.

Har du spørgsmål kan du kontakte Eurofins VBM Laboratoriet - Miljø på:
+45 98 21 32 00

Download

Du kan her downloade analyserekvisition og vejledning for jordprøver.