Bygningsmaterialer

Akkrediterede analyser af bygningsmaterialer ifb. bygningsscreeninger

VEJANALYSER

Akkrediterede feltundersøgelser og laboratorieanalyser

AFHENTNING AF PRØVER

Landsdækkende afhentning af prøver

V

Vej

VBM udfører geotekniske analyser og feltundersøgelser.

B

Byggeri

VBM udfører fysiske og kemiske analyser af tilslag til beton og mørtel

M

Miljø

VBM udfører fysiske og kemiske analyser af jord, bygningsmaterialer, poreluft, indeklima og vand.

Nyheder

Nye låg på jordglas

Fra juni 2022 skifter vi lågene på jordglassene, så de fremover er nemmere at genvende. Det har ingen praktisk betydning for din jordprøve...

Vi støtter Læger uden Grænser

Vi donerer 10 kr. til Læger uden Grænser, hver gang en kunde svarer på vores tilfredshedsmåling i januar, februar og marts. Vi håber derfor, at du vil svare på spørgeskemaet, hvis du modtager det.