Bygningsmaterialer

Akkrediterede analyser af bygningsmaterialer ifb. bygningsscreeninger

VEJANALYSER

Akkrediterede feltundersøgelser og laboratorieanalyser

AFHENTNING AF PRØVER

Landsdækkende afhentning af prøver

V

Vej

VBM udfører geotekniske analyser og feltundersøgelser.

B

Byggeri

VBM udfører fysiske og kemiske analyser af tilslag til beton og mørtel

M

Miljø

VBM udfører fysiske og kemiske analyser af jord, bygningsmaterialer, poreluft, indeklima og vand.

Nyheder

Gratis webinar om den nye asbest autorisationsordning

Fra 1. januar træder den nye asbest autorisationsordning i kraft - men hvad  skal du udfylde for at blive autoriseret, og hvordan foregår prøvetagningen af asbestprøver?

Det kan du blive klogere på til vores gratis webinar den 27. august, kl. 14.00

Ægthed af analyserapport

Vores analyserapporter er kernevaren i vores service - og de lever altid op til vores egne og de akkrediteringsmæssige høje kvalitetsstandarder.

Indimellem får vi henvendelser om ægtheden af en analyserapport, hvor personen er mistænker svindel med rapporten - hvis du er i tvivl om ægtheden af din analyserapport, kan du altid kontakte os – og så kan vi verificere den, og dermed afvise eventuelle tilfælde af manipulation eller dokumentfalsk.