Luftscreening

Hvad er en luftscreening?

Luftscreening er en analysepakke som indeholder 6 luftkvalitetsparametre. Disse parametre er: Mikrobiel status, fugt, kemiske emissioner, trafikudstødning, effekten af ventilation og lugt fra træbeskyttelse.

Hvordan bruges den?

Luftscreeningen er en god generel screening af luften, og kan være med til at afklare et evt. indeklimaproblem. Testrapporten er letforståelig og analysen giver et godt samlet overblik over luftkvaliteten.

Screeningen kan bruges til:

  • At angive tilstedeværelsen af forhøjede kemiske og mikrobielle emissioner og mikroorganismer i indendørs luften. Evt. ved lugt eller helbredgener, der forventes at være bygnings- eller inventarrelateret
  • At overvåge indendørs luften, hvad angår kemiske og mikrobielle emissioner og mikroorganismer i indendørs luft.
  • Tidligt at spore ændringer i luftkompositionen og dermed hurtigere begynde undersøgelser af eventuelle mangler før skaden bliver for stor.