Skimmelanalyser

Skimmelsvampe findes naturligt i vores natur og i luften omkring os, men ved opfugtede eller vandskadede byggematerialer kan niveauerne af skimmelsvampe være unormale og uønsket høje. Skimmelvækst i bygningsmaterialer kan være allergifremkaldende og sundhedsskadelige. Eurofins VBM Laboratoriet tilbyder en række analyser, som benyttes til at identificere skimmelproblemer.

Aftryksplader
Med en aftryksplade er det muligt at bestemme, hvilken type og mængde (CFU) levedygtig(e) skimmelsvamp(e) der er tilstede på prøvetagningsstedet. Prøven er en dyrkningsprøve, der udtages ved at trykke et vækstmedie mod en given overflade.

Tapeaftryk
Med et tapeaftryk er det muligt at bestemme, hvilken type skimmelsvamp der er tilstede på et givent sted. Modsat aftrykspladen giver den ikke en indikation af mængden, men den benyttes til at fastslå, om en given vækst er skimmel eller ej.

Materialeprøve
Med en materialeprøve er det muligt at bestemme, om der er skimmel tilstede på en given overflade. Eurofins VBM Laboratoriet tilbyder ved materialeprøver både analyse af materialet ved direkte mikroskopi eller  dyrkning.

Mycometer
Eurofins VBM Laboratoriet er certificerede i mycometeranalyser og tilbyder mycometer-surface, mycometer-air og mycometeranalyser af materialeprøver.

Luftprøve - Dyrkning
Med en luftprøve er det muligt at bestemme mængden og typen af skimmelsvampesporer, som er til stede i luften.