Skimmelanalyser

Skimmelsvampe findes naturligt i vores natur og i luften omkring os, men ved opfugtede eller vandskadede byggematerialer kan niveauerne af skimmelsvampe være unormale og uønsket høje. Skimmelvækst i bygningsmaterialer kan være allergifremkalende og sundhedsskadelige. VBM tilbyder en række analyser, der kan bruges til at identificere skimmelproblemer

Aftryksplader
Med en aftryksplade, er det muligt at bestemme hvilken type og mængde (CFU) levedygtig(e) skimmelsvamp(e), der evt. er tilstede på det givne prøvetagningssted. Prøven er en dyrkningsprøve, der udtages ved at trykke et vækstmedie mod en given overflade.

Tapeaftryk
Med et tapeaftryk, er det muligt at bestemme hvilken type skimmelsvamp, der er tilstede på et givent sted. Modsat aftrykspladen giver den ikke en indikation af mængden, men er rigtig godt til at fastslå, om en given vækst er skimmel eller ej.

Materialeprøve
Med en materialeprøve, er det muligt at bestemme om der er skimmel tilstede på en given overflader. Eurofins VBM Laboratoriet tilbyder ved materialeprøver både analyse af materialet ved direkte mikroskopi eller  dyrkning.

Mycometer
Eurofins VBM Laboratoriet er certificerede i mycometer analyser og tilbyder mycometer-surface, mycometer-air samt mycotmeter analyse af materialeprøver

Luftprøve - Dyrkning
Med en luftprøve, er det muligt at bestemme mængden og typen af skimmelsvampssporer, der er til stede i luften