Tilslagsanalyser

Accelereret mørtelprismeekspansion


Chloridindhold


DAfStb Alkali-richtlinie


Densitet og absorption


Forenklet petrografisk beskrivelse


Frostbestandighed af tilslag


Glødetab


Humusindhold


Indhold af skaller


Kemisk svind


Kornform


Kritisk absorption på 10 % flint


Lette korn


Løs massedensitet


Mørtelprismeekspansion


Petrografisk analyse af sand


Sandækvivalent


Sigteanalyse


Syreopløselige sulfater


Total svovlindhold


Tørringssvind (volumenstabilitet)