Analyser

VBM laboratoriet A/S analyserer for forskellige sundhedsskadelige stoffer, der tidligere har været anvendt i byggematerialer.

PCB (Polyklorerede bifenyler)
PCB er en betegnelse for en gruppe kemikalier, der tidligere være brugt meget i bygningsmaterialer bl.a. pga. sin brandhæmmende effekt. I dag er stoffet forbudt, og på Arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende.

VBM laboratoriet tilbyder akkrediterede analyser af PCB i materialer. Som standard udføres analysen som en PCB7 analyse (de 7mest almindelige PCB’ere). Desuden tilbyder VBM laboratoriet analyser af PCB i luft, se her.

Asbest
Asbest er mineral fibre, der kan spaltes til helt små fibre. I dag er det forbudt af fremstille, importere og anvende materiale der indeholder asbest. Tidligere har det været brugt i en langrække materialer Bl.a. eternitplader, isoleringsmaterialer, fliseklæb, puds osv. Asbest er forbudt og på Arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende.
VBM tilbyder akkrediterede analyser af materialeprøver og geltape. Vi tilbyder også analyser af asbest i luft og jord

Metaller
VBM laboratoriet analyserer forskellige materialer for indholdet af metal. Rutinemæssigt analyserer vi for Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn og Hg, men kan også analysere for andremetaller, kontakt laboratoriet for nærmere information.

Chlorparaffiner
Chlorparaffiner har bl.a. været anvendt som erstatning for PCB i fugematerialer og er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Specialanalyser
Vi udfører diverse specialanalyser, bl.a. PAH, CH, Cyanid, Crom VI og mange flere, kontakt os for en løsning på