Analyser (Byg.Mat.)

Eurofins VBM Laboratoriet A/S analyserer for forskellige sundhedsskadelige stoffer, der tidligere har været anvendt i byggematerialer.

PCB (polyklorerede bifenyler)
PCB er en betegnelse for en gruppe kemikalier, der tidligere være brugt meget i bygningsmaterialer bl.a. pga. sin brandhæmmende effekt. I dag er stoffet forbudt og på Arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende.

VBM Laboratoriet A/S tilbyder akkrediterede analyser af PCB i materialer. Som standard udføres analysen som en PCB7 analyse (de 7 indikator-PCB’er). Desuden tilbyder vi også analyser af PCB i luft.

Asbest
Asbest er mineralfibre, der kan spaltes til helt små fibre. I dag er det forbudt at fremstille, importere og anvende materiale, der indeholder asbest. Tidligere har det været brugt i en lang række materialer bl.a. eternitplader, isoleringsmateriale, fliseklæb, puds osv. Asbest er forbudt og på Arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende.
VBM Laboratoriet A/S tilbyder akkrediterede analyser af materialeprøver og geltape. Vi tilbyder også analyser af asbest i luft og jord.

Metaller
VBM laboratoriet analyserer forskellige materialer for indholdet af metaller. Rutinemæssigt analyserer vi for Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn og Hg, men kan også analysere for andre metaller. Kontakt laboratoriet for nærmere information.

Klorparaffiner
Klorparaffiner har bl.a. været anvendt som erstatning for PCB i fugematerialer og er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Specialanalyser
Vi udfører diverse specialanalyser, bl.a. PAH, CH, Cyanid, Crom VI og mange flere, kontakt os for en løsning på