Analyser (Byg.Mat.)

Eurofins VBM Laboratoriet analyserer for forskellige sundhedsskadelige stoffer, der tidligere har været anvendt i byggematerialer.

PCB (polyklorerede bifenyler)
PCB er en betegnelse for en gruppe kemikalier, der tidligere har været brugt omfattende i bygningsmaterialer bl.a. for sin brandhæmmende effekt. I dag er stofferne forbudt og fremgår på Arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende.

Eurofins tilbyder akkrediterede analyser af PCB i materialer. Som standard udføres analysen som en PCB7 analyse (de 7 indikator-PCB’er). Desuden tilbyder vi analyser af PCB i luft.

Asbest
Asbest er mineralfibre, der kan spaltes til helt små fibre. I dag er det forbudt at fremstille, importere og anvende materiale, der indeholder asbest. Tidligere har det været brugt i en lang række materialer såsom eternitplader, isoleringsmateriale, fliseklæb, puds osv. Asbest er forbudt og fremgår på Arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende.
Eurofins VBM Laboratoriet tilbyder akkrediterede analyser af materialeprøver og geltape. Vi tilbyder også analyser af asbest i luft og jord.

Metaller
Vi analyserer forskellige materialer for indholdet af metaller. Rutinemæssigt analyserer vi for Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn og Hg, men vi kan også analysere for andre metaller. Kontakt laboratoriet for nærmere information.

Klorparaffiner
Klorparaffiner har bl.a. været anvendt som erstatning for PCB i fugematerialer og er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Specialanalyser
Vi udfører diverse specialanalyser såsom PAH, olieprodukter/kulbrinter, cyanid, chrom VI og mange flere.

Kontakt Eurofins VBM Laboratoriet - Miljø for en løsning på:
+45 98 21 32 00