Radon

Radon er en usynlig og lugtfri gas, der dannes, når det radioaktive element radium henfalder. Høje koncentrationer af radon i indeluften øger risikoen for udvikling af lungekræft. I følge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er radon den næst vigtigste medvirkende årsag til lungekræft (efter aktiv rygning).

VBM Laboratoriet A/S tilbyder analyse af radonniveauet i indeklimaet med såkaldte radondosimetere, der anbefales af Sundhedsstyrelsen.

Kontakt VBM Laboratoriet - Miljø for yderligere oplysninger og vejledning på tlf. +45 98 21 32 00