Radon

Radon er en usynlig og lugtfri gas, der dannes, når det radioaktive element radium henfalder. Høje koncentrationer af radon i indeluften øger risikoen for udvikling af lungekræft. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er radon den næstvigtigste medvirkende årsag til lungekræft efter aktiv rygning. I Danmark vurderer Sundhedsstyrelsen at radon er medvirkende til at ca. 300 personer hvert år får lungekræft.

Radon bliver dannet ved henfald af grundstoffet radium. Radium findes overalt i jorden, hvorfra den kan trænge ind i indeklimaet. Derfor vil de højeste koncentrationer af radon kunne findes i kældre- og stueetager, særligt hvis der er utætheder eller fejl i fundamentet. Radon har en halveringstid på 3,8 døgn, og det er primært radon-222, som findes i indeklimaet.

Eurofins VBM Laboratoriet tilbyder analyse af radonniveauet i indeklimaet med såkaldte radondosimetere, som anbefales af Sundhedsstyrelsen. Målesæsonen varer fra 1. oktober til 30. april.

Kontakt Eurofins VBM Laboratoriet - Miljø for yderligere oplysninger og vejledning på:
+45 98 21 32 00