Radon

Radon er en usynlig og lugtfri gas, der dannes, når det radioaktive element radium henfalder. Høje koncentrationer af radon i indeluften øger risikoen for udvikling af lungekræft. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er radon den næstvigtigste medvirkende årsag til lungekræft efter aktiv rygning.

Eurofins VBM Laboratoriet tilbyder analyse af radonniveauet i indeklimaet med såkaldte radondosimetere, som anbefales af Sundhedsstyrelsen. Målesæsonen varer fra 1. oktober til 30. april.

Kontakt Eurofins VBM Laboratoriet - Miljø for yderligere oplysninger og vejledning på:
+45 98 21 32 00