Radon

Radon er en usynlig og lugtfri gas, der dannes, når det radioaktive element radium henfalder. Høje koncentrationer af radon i indeluften øger risikoen for udvikling af lungekræft. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er radon den næstvigtigste medvirkende årsag til lungekræft efter aktiv rygning. I Danmark vurderer Sundhedsstyrelsen at radon er medvirkende til at ca. 300 personer hvert år får lungekræft.

I videoen herover kan du blive klogere på, hvad radon er, og hvordan det trænger ind i bygninger.

Hvordan trænger radon ind i indklimaet

Radon bliver dannet ved henfald af grundstoffet radium. Radium findes overalt i jorden, hvorfra den kan trænge ind i indeklimaet. Derfor vil de højeste koncentrationer af radon kunne findes i kældre- og stueetager, særligt hvis der er utætheder eller fejl i fundamentet. Radon har en halveringstid på 3,8 døgn, og det er primært radon-222, som findes i indeklimaet.

Eurofins VBM Laboratoriet tilbyder analyse af radonniveauet i indeklimaet med såkaldte radondosimetere, som anbefales af Sundhedsstyrelsen. Målesæsonen varer fra 1. oktober til 30. april.

Radon i jord

Allerede inden man bygger er det muligt at lave en indledende udersøgelse af radonmængden i jorden. Det kan det være værdifuldt at vide om den jord, man skal bygge på er i høj risiko i henhold til radon, og om man på den baggrund skal lave nogle tiltag i byggeprocessen for at sikre overholdelse af bygningsreglementes krav på 100 Bq/m3 i indeluften. Prøvetagning af radon i jord udføres ved nedgrave nogle detektorer i kortere perioder over nogle dage.

Kontakt Eurofins VBM Laboratoriet - Miljø for yderligere oplysninger og vejledning på:
+45 98 21 32 00