Laboratorieanalyser

VBM Laboratoriet tilbyder forskellige laboratorierundersøgelser. Læs mere om de enkelte undersøgelser herunder.

Glødetabsbestemmelse


Hydrometeranalyse


Kalkindholdsbestemmelse


Kapillaritetsbestemmelse 0-80mm


Kogningstab


Kornstørrelsesanalyse (Sigteanalyse)


Knusningsgrad


Løs og fast lejring af sand


Methylenblåværdi


Permabilitetsbestemmelse


Plasticitetsindex (Casagrande/faldkegle)


Renhedsgrad


Sandækvivalent (SE-værdi)


Standard Proctor


Vandindholdsbestemmelse


Vibrationsindstampning