Træaffald

 

Genbrugstræ eller A2 affaldstræ er reguleret træ, som er blevet anvendt til andre foremål, men nu skal genanvendes eller afskaffes. Træet kan komme fra mange forskellige kilder og kan desuden indeholde miljøskadelige stoffer.

Derfor skal træet undersøges og analyseres, før det kan blive genbrugt til f.eks. OSB plader eller andre sammenstøbte træplader til konstruktion.

Analyse af træaffald

Hvis du skal genanvende træ, kan vi hjælpe dig med analyser, som lever op til kravene i Kvalitets- og leveringsbestemmelsen for frasorteret/kasseret træmateriale. Dette træ er også kendt som A2 træaffald

Analysepakken som vi tilbyder indeholder:

  • 8 metaller (As,Cd,Cu,Cr,Zn,Ni,Hg,Pb)
  • PCB
  • PCP
  • Lindan
  • Benzo(a)Pyren (creosot)
  • Total Fluor
  • Total Chlor

Kontaktinformationer

Hvis du eller dit firma har fået nogle special krav til nogle genbrugstræs analyser, skal du være velkomne til at kontakte Hans-Christian Greve (Hans-ChristianGreve@eurofins.dk) for nærmere information om dine muligheder.