685 træer til ‘Danmmark Planter Træer’

18.284.660 kroner blev der lørdag aften samlet ind, da TV 2 og Danmarks Naturfredsningsforenings indsamlingsshow ’Danmark Planter Træer’ blev afholdt. Det betyder, at der nu kan blive plantet 914.233 nye træer.

Derudover bliver en del af pengene brugt til bevare rydningstruet dansk skov samt udenlandsk skov. 80 % af de indsamlede midler går til at plante nye træer og skove i hele Danmark. Kampagnen har fokuseret på træer, da de er det mest effektive middel til at hive CO2 ud af atmosfæren, og derfor er det et vigtigt element i den samlede klimaindsats.

Vores bidrag til ‘Danmark Planter Træer’

Eurofins VBM Laboratoriet arbejder kontinuerligt på at forbedre vores miljøindsats, men siden 1. august har vi gjort en ekstra indsats, som også har inddraget medarbejderne aktivt. Én gang om ugen de seneste 5 uger har vi i vores frokostordning fået serveret vegetar retter. Det har medført at vores CO2 udledning er blevet reduceret med mere end 1,6 tons. Det svarer til det CO2 en hybridbil udleder på en køretur på 20.000 km.

Derudover har medarbejderne også har mulighed for at samle penge ind til ’Danmark Planter Træer’. Når de har cyklet, taget offentlig transport eller samkørt på arbejde, har Eurofins VBM Laboratoriet doneret et beløb til ’Danmark Planter Træer’. Siden 1. august har vi i alt cyklet 4.990 km, kørt med offentlig transport 10.301 km, mens samkørsel løber op i 24.579 km. Det svarer til, at vi har været en tur rundt om jorden, og vores samlede donation til ’Danmark Planter Træer’ blev til mere end 685 træer.