Eurofins Miljø VBM laboratoriet og ’Danmark Planter Træer’

 

Klimaforandringer påvirker os alle – alene i Danmark har vi de seneste par år oplevet én af varmeste somre, flere kraftige regnbyger og oversvømmelser. Flere danskere er begyndt at tænke over deres påvirkning af klimaet, og har skåret ned for deres kødforbrug og skruet op for affaldssorteringen. Selvom mange gør en indsats for klimaet, så kan det dog ikke stå alene.

TV2 og Danmarks Naturfredningsforening sætter i august og september med kampagnen ’Danmark Planter Træer’ fokus på, hvad vi som danskere selv kan gøre for at håndtere de klimaudfordringer, vi står over for. Forhåbningen er at samle nok penge til at kunne plante 1 million nye træer i Danmark.

Hvordan hænger træer og CO2 sammen?

Der skal være CO2 i jordens atmosfære, da CO2 hjælper med at holde jorden varm og er livsnødvendig for planter. Men når der bliver udledt for meget CO2 i forhold til det der bliver brugt af planter og mennesker, så stiger temperaturen på jorden, og isen på nord- og sydpolen smelter. Skove og træer er det mest effektiv redskab til at hive CO2 ud af atmosfæren – og flere træer og skov er det vigtigste bidrag til at bekæmpe vores CO2-aftyk.

 

Vi støtter ‘Danmark Planter Træer’

Eurofins Miljø VBM Laboratoriet har valgt at støtte ’Danmark Planter Træer’, da vi tager vores ansvar for miljøet alvorligt. Som et yderligere tiltag har vi i én af vores afdelinger indført vegetar-frokost én gang om ugen. På 5 uger svarer det til at vi reducere vores udledning af CO2 med 1,6 ton – samme mængde CO2 som en bil vil udlede, hvis den kører non-stop i 2,6 dage. Ydermere opfordrer vi alle i Eurofins Miljø til enten at lade bilen stå og cykle på arbejde, eller køre på arbejde sammen med en eller flere kollegaer. Eurofins Miljø støtter ’Danmark Planter Træer’ med et ekstra beløb, for hver kilometer bilkørsel som bliver sparet. Dermed kan vi sammen reducere vores udledning af CO2 og gøre en forskel for miljøet.