Anders Peter skabte debat om anerkendt metode

Anders Peter startede hos Eurofins VBM Laboratoriet A/S som laboratoriemedarbejder i 2013, hvor han lærte prøvernes gang rundt i laboratoriet fra håndtering af prøverne til påsætning på analyseapparaterne.

I 2016 blev Anders Peter ansat som laborantelev. Hans elevtid havde hovedfokus på olieforureninger i forskellige prøvematricer; jord, vand, bygningsmaterialer og luft. Indenfor disse analyser blev han oplært i metodeforståelse, heriblandt prøvebehandling, integrering, samt vedligeholdelse af GC-FID.

Anders Peters projekt omhandlede metodeoptimering af olieforurening efter Reflab metode 1. Heriblandt ændringer ved ekstraktionsmetoden og optimering af analysen på GC-FID.

Projektet har medvirket til 20 % kortere analysetid på laboratoriets metode til analyse af C6H6-C35 ved GC-FID. Anders Peter har i forbindelse med sit projekt startet debat om flere elementer af Reflab1 metoden, og bidrager med viden til en ny udgave af reflab1.

Anders Peter valgte efter sin elevtid at søge ind på universitet, men han forsætter stadig sit arbejde hos VBM laboratoriet under sit studie.