Test
Betingelser for fravalg af kopi til kommunen:

Såfremt denne service fravælges skal der påregnes et gebyr på 250 kr. (inkl. moms) ved efterbestilling af denne service.
Beløbet dækker den meromkostning som VBM Laboratoriet A/S har ved efterfølgende at skulle finde rapporten frem og fremsende kopi til kommunen, samt indberette resultaterne til Jupiter databasen.