Et studierelevant job for Claus

Claus startede i 2013 som laboratoriemedhjælper hos Eurofins VBM Laboratoriet, mens han var i gang med at studere Kemiteknologi på Aalborg Universitet. Claus startede med at få en grunding oplæring i vores prøvemodtagelse. Efterhånden som han blev bekendt med vores analyser, fik han lov til at bruge sin kemiske færdigheder i forbindelse med prøveforberedelsen af vores jord- og materialeprøver.

Claus udmærkede sig i høj grad, hvilket førte til at han blev weekendansvarlig.  Den weekendansvarlige har i samarbejde med en fastansat laborant ansvaret for at køre prøveforberedelsen af jord- og materialeprøver i weekenden. De weekendansvarlige får en unik mulighed for at påtage sig ansvar og udvise evnerne til at koordinere et weekendhold.

Claus blev tilbudt muligheden for at skrive sit speciale med Eurofins VBM Laboratoriet, hvor han fik til opgave at udvikle en ny analysemetode til miljøafdelingen i Aabybro. Efter sin studietid er Claus startet som kemiker på vores vand- og specialkontor, hvor han især beskæftiger sig med vand- og kompostsager.