Et studierelevant job for Claus

Claus startede i 2013 som laboratoriemedhjælper hos Eurofins VBM Laboratoriet, mens han var i gang med at studere Kemiteknologi på Aalborg Universitet. Claus startede med at få en grunding oplæring i vores prøvemodtagelse. Efterhånden som han blev bekendt med vores analyser, fik han lov til at bruge sine kemiske færdigheder i forbindelse med prøveforberedelse af vores jord- og materialeprøver.

Claus udmærkede sig i høj grad, hvilket førte til at han blev weekendansvarlig.  Som weekendansvarlige har man i samarbejde med en fastansat laborant ansvaret for at køre prøveforberedelsen af jord- og materialeprøver i weekenden. De weekendansvarlige får en unik mulighed for at påtage sig ansvar, og vise at de har evnerne til at koordinere et weekendhold.

Claus blev tilbudt muligheden for at skrive sit speciale sammen med Eurofins VBM Laboratoriet, hvor han fik til opgave at udvikle en ny analysemetode til miljøafdelingen i Aabybro. Efter sin studietid startede Claus som kemiker på vores vand- og specialkontor, hvor han især beskæftiger sig med vand- og kompostsager.