Steffen blev leder for Team Ung

Steffen læste kemi på Aalborg universitet og startede i xxxx som laboratoriemedhjælper hos VBM laboratoriet A/S. Steffen startede med at lære modtagelsen og prøveforberedelsen at kende i forhold til vores jord- og materialeanalyser. Efterhånden som Steffen lærte analyserne at kende fik han mere og mere ansvar, og blev til sidst det vi kalder weekendansvarlig. Sammen med en fastansat laborant har en weekendansvarlig, ansvaret for at køre laboratoriets registrering og prøveforberedelse af prøver i weekenden.

 

 

Steffen skrev sit afsluttende projekt sammen med VBM laboratoriet og startede efterfølgende på fuldtid som en del af vores Kemiker-team indenfor bygningsmaterialer og blev leder for vores studentermedhjælper.