Steffen blev leder for Team Ung

Steffen læste kemiteknologi på Aalborg Universitet og startede i 2013 som laboratoriemedhjælper hos Eurofins VBM Laboratoriet. Steffen startede med en grundig oplæring i prøvemodtagelsen af jord- og materialeprøver. Efterhånden som Steffen lærte størstedelen af analyserne at kende fik han mere og mere ansvar, hvilket til sidst endte ud i betegnelsen som weekendansvarlig. Den weekendansvarlige har i samarbejde med en fastansat laborant ansvaret for at køre prøveforberedelsen af jord- og materialeprøver i weekenden. De weekendansvarlige får en unik mulighed for at påtage sig ansvar og udvise evnerne til at koordinere et weekendhold.

Steffen havde sin diplomingeniørpraktik ved Eurofins VBM Laboratoriet i miljøafdelingen i Aabybro. I praktikken var han en del af GC-MS-gruppen. Han havde samtidig til opgave at designe materialemodtagelsen og optimere materialeprøveforberedelsen, hvor han havde rig mulighed for at trække på sin erfaring i laboratoriet fra hans tid som laboratoriemedhjælper. I forlængelse af diplomingeniørpraktikken skrev Steffen sin bachelor i samarbejde med Eurofins VBM Laboratoriet. Her fik han muligheden for at lave et teoretisk studie af Klorparaffiner, som senere ledte til at analysen blev muliggjort i Aabybro-afdelingen.

Steffen tiltrådte i et barselsvikariat i GC-MS-gruppen, efter han dimitterede fra Aalborg Universitet. Han blev fastansat et halvt år efter, da han blev tilbudt ansvaret som leder af Team Ung, som består af alle laboratoriemedhjælpere i miljøafdelingen i Aabybro. Han sidder til daglig med ansvaret for analysen af PCB og Klorparaffiner.