Tina gik fra elev til drømmejob

Tina startede ved VBM som elev i 2014, hvor hun lærte prøvernes gennemgang fra modtagelse til afrapportering. Tinas elevtid havde hovedfokus på modtagelsen og arbejdet med kulbrinter, hvor hun blev oplært i integrering, vedligeholdelse af apparater, metodeforståelse mv.

Tinas projekt omhandlede kulrørsanalyser. Med de data og det projekt Tina skrev var hun en del af den akkreditering VBM laboratoriet har på kulrørsanalyser den dag i dag.

Efter sin elevtid blev Tina ansat ved VBM laboratoriet som en fast del af vores kulbrinte team, men da VBM startede skimmelanalyser op i efteråret 2016, åbnede der sig pludselig en mulighed for Tina kunne arbejde med mikrobiologi som hun altid har drømt om. I dag arbejder Tina i vores speciallab, hvor hun til dagligt analysere bl.a. skimmel og asbest.