Forenklet kontrol

Eurofins VBM Laboratoriet udfører forenklet kontrol efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018.

En forenklet kontrol indeholder følgende parametre:

  • pH ISO 10523:2012
  • Ledningsevne ISO 27888:2003
  • Kimtal v 22 °C ISO 6222:1999
  • Coliforme Bakterier og E. coli. SO 9308:2014
  • Arsen DS/EN ISO 17294:2016
  • Nitrat ISO 15923-1.
  • Udseende
  • Lugt
  • Temperatur

Bestilling

Forenklet kontrol kan bestilles ved hjælp af nedenstående formular. Vores prøvetagere vil herefter kontakte dig indenfor 3 - 4 uger for at aftale tid for prøvetagningen. Ved hastesager kontakt os på telefon 98213200
Betingelser for fravalg af kopi til kommunen:

Såfremt denne service fravælges skal der påregnes et gebyr på 250 kr. (inkl. moms) ved efterbestilling af denne service.
Beløbet dækker den meromkostning som Eurofins VBM Laboratoriet A/S har ved efterfølgende at skulle finde rapporten frem og fremsende kopi til kommunen, samt indberette resultaterne til Jupiter databasen.