Vibrationsindstampning

En vibrationsindstampning udføres for at bestemme den maksimale tørdensitet af et givent friktionsmateriale. Derudover bestemmes også vandindholdet svarende til vandmættet tilstand, hvilket ligger ml. 0-3% over det optimale vandholdindhold, der ønskes ved komprimeringsarbejde.

Tørdensiteten anvendes som referenceværdi ved komprimeringskontrol.

 

Prøvningsmetode: DS/EN 13286-5