Vandindholdsbestemmelse

Vandindholdsbestemmelse udføres til bestemmelse af vandindholdet i en materialeprøve. Ved indbygning af eks. råjord, kan en vandindholdsbestemmelse anvendes til at bestemme materialets indbygningsegnethed, såfremt en proctorkurve, og derved materialets optimale vandindhold, er kendt.

 

Prøvningsmetode: DS/EN 1097-5