Standard Proctor

En standard proctorindstampning udføres for at bestemme den maksimale tørdensitet, samt det optimale vandindhold af et given kohæsions- eller friktionsmateriale. Forsøget udføres på den del af materialet der er mindre end 16 mm.

Tørdensiteten anvendes som referenceværdi ved komprimeringskontrol.

 

Prøvningsmetode: prVI 99-6