Sandefterfyldningsmetode

Sandefterfyldningsmetoden er en metode til at måle komprimeringsgraden i felten, i materialer hvor isotopsondemålinger ikke er mulige – e.g. flyveaske og forbrændingsslagger.

Tørdensiteten bestemmes ved materiale fra felten optages, tørres og vejes til bestemmelse af tørmassen. Hullet hvori materialet optages efterfyldes med sand med kendt lejringsdensitet, hvorpå den forbrugte mængde sand giver hullets volumen. Sammen giver tørmassen og hullets volumen, materialets tørdensitet.

Metoden giver, modsat isotopsondemålinger, ikke resultatet af komprimeringen med det samme, da nedtørring af materiale til konstant masse er nødvendig.

 

Prøvningsmetode: prVI 99-4