Sandækvivalent (SE-værdi)

En SE-værdi beskriver det relative forhold mellem groft og fint materiale i en materialeprøve, og værdien er et udtryk for materialets filleregenskaber. Generelt giver et højt fillerindhold en lav SE-værdi, og omvendt, et lavt fillerindhold en høj SE-værdi.

 

Prøvningsmetode: DS/EN 933-8