Renhedsgrad

En renhedsanalyse udføres for at bestemme indholdet af eventuelt skadelige komponenter i genbrugsmaterialer. Analysen foretages ved visuel bestemmelse af materialets komponenter i tre fraktioner, hhv. 4-8mm, 8-16mm og >16mm. Komponenterne inddeles i følgende grupper; 1) beton/betonprodukter, 2) natursten, 3) tegl/fliser/porcelæn/letbeton, 4) asfalt, 5) glas, samt 6) andet.

 

Prøvningsmetode: DS/EN 933-11/AC