Plasticitetsindex (Casagrande/faldkegle)

Analysen udføres for at bestemme det vandindholdsinterval, hvor et givent materiale (på kornstørrelsesfraktionen mindre end 0,42mm) optræder plastisk.
Plasticitetsindekset er et udtryk for hvor plastisk en ler er, og er dermed et udtryk for hvor følsom en given ler er overfor ændring i vandindhold.
Et højere plasticitetsindeks indikere en mere plastisk ler.

 

Prøvningsmetode: prVI 99-5