Permabilitetsbestemmelse

Permabilitetsforsøg udføres for at bestemme et givent materiales vandgennemtrængelighed, og derved dets drænvirkning. Forsøget foretages udelukkende på friktionsmaterialer.