Methylenblåværdi

Prøvning med methylentblåt udføres for at bestemme et givent materiales filleregenskaber. Forsøget udføres på materiale i fraktionen 0/2 mm, hvor methylenblåværdien (MB) bestemmes som mængden af methylenblåt (g) adsorberet pr. kg materialeprøve.

For materialet kan man enten bestemme den eksakte methylenblåværdi, eller blot bestemme hvorvidt materialet overholder et specifikt krav (e.g. MB ≤ 3.44).

 

Prøvningsmetode: DS/EN 933-9