Løs og fast lejring af sand

Løs/fast lejring af sand udføres for at bestemme et givent friktionsmateriales relative lejringstæthed (ID). I forsøget bestemmes poretallet for friktionsmaterialet i både løs lejring (emax) og fast lejring (emin) ved standardiserede procedure, hvilket svarer til materialets hhv. mindste og største lejringstæthed.

På baggrund af poretallene, samt kendskab til materialets naturlige poretale (ein situ) kan den relative lejringstæthed beregnes. Den relative lejringstæthed angives som et tal mellem 0 og 1, hvor 0 udtrykker den mest løse lejring, og 1 den mest faste.

Forsøget udføres udelukkende på friktionsmaterialer, på den del af materialet mindre end 16 mm.