Kornstørrelsesanalyse (Sigteanalyse)

En sigteanalyse udføres for at bestemme kornstørrelsesfordelingen af et givent sand- eller grusmateriale, hvorpå en kornkurve optegnes.
Af kornkurven kan der, ud over materialets kornstørrelsesfordeling, også aflæses uensformighedstallet (U-tal), der beskriver forholdet mellem kornstørrelsesdiameteren ved hhv. 60% og 10% gennemfald, hvilket er et udtryk for materialets gradering.
Ved sigteanalysen bestemmes kornstørrelsen ned til og med 0,063mm. Ønsker man at kende kornstørrelsen af materiale der er finere end 0,063mm (silt- og lerfraktionen), skal der foretages en hydrometeranalyse (slemmeanalyse).
Sigteanalysen kan udføres som enten vådsigtning (med udvask på 0,063mm sigte) eller som tørsigtning.

 

Prøvningsmetode: DS/EN 933-1