Kontrol af lermembraner

En Lermembran karakteriseres primært ved en lav permeabillitet (vandgennemtrængelighed).

En lav permeabilitet kan indirekte vurderes ud fra materialets egenskaber i form af krav til materialets Lerindhold og Plasticitetsindeks. Der stilles ofte også krav til Kalkindholdet i materialet.

For at sikre en korrekt indbygning af Lermaterialet dvs. at man opnår den størst mulige tæthed stilles der krav om at materialet indbygges med et vandindhold over det optimale vandindhold.

VBM Laboratoriet udfører bestemmelse af Lerindhold, Plasticitetsindeks, Kalkindhold, Optimalt vandindhold og Vandindhold in situ.