Kontrol af afrømningsniveau

Kontrol af afrømningsniveauet udføres for at sikre, at der bygges på sætningsfrie aflejringer.