Knusningsgrad

Bestemmelse af materialets knusningsgrad udføres for at karakteriserer det relative indhold af korn med brudflader, for sand-, grus- og stenmaterialer.  Analysen foretages i kornstørrelsesfraktionen 4-63 mm, hvor de enkelte kornpartikler inddeles i hhv. totalt knuste, delvist knuste, delvist runde, og runde partikler.

 

Prøvningsmetode: DS/EN 933-5