Glødetabsbestemmelse

Glødetabsbestemmelse udføres for at bestemme indholdet af organisk materiale i både friktions- og kohæsionsmaterialer, samt i muldjord.

For kohæsionsmaterialer og muldjord svare det organiske indhold til vægttab ved opvarmning til hhv. 550°C og 440°C (glødetab), hvor det for friktionsmaterialer svare til vægttabet ved opvarmning til 975°C, reduceret for kalkindhold (reduceret glødetab).

 

Prøvningsmetode: prVI 99-9 og ATSM D2974 (metode C)