Fundamentskontrol (Vingeforsøg og udgravningskontrol)

Fundamentskontrol udføres for at sikre at der funderes på sætningsfrie aflejringer. Fundamentskontrollen udføres visuelt, og kan, afhængig af aflejringernes karaktér, suppleres med vingeforsøg til bestemmelse af aflejringernes styrke og bæreevne.

Vingeforsøg kan dog kun foretages i intakte kohæsionsjordarter, og kan derfor ikke anvendes på fyldmaterialer.

 

Prøvningsmetode: DGF-Bulletin 14