Bestemmelse af E-modul/bæreevne (Minifaldlodsmåling)

Minifaldlodsmålinger udføres for at bestemme overflademodulet (E-modulet), af både underbund, såvel som ubundne og stabiliserede materialer i felten.

Ved minifaldlodsmålinger måles bæreevnen simpelt ved at en kendt dynamisk lastpåvirkning påføres, og den efterfølgende nedsynkning i apparatet registreres.

Kendskab til bæreevnen er essentiel i et hvert projekt. Kontrol af underbund danner eksempelvis fundamentet for en korrekt dimensionering af en vejbefæstelse, ligesom også kontrol af bundsikringslag og bærelag giver mulighed for optimering af vejbefæstelsens dimensionering.

Minifaldlodsmålinger kan med fordel anvendes i kombination med komprimeringskontrol idet man derved også sikrer en tilstrækkelig tæthed af materialet.

 

Prøvningsmetode: prVI 90-4