VBM Laboratoriet udfører Geotekniske analyser og feltundersøgelser i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.
Udvalgte Laboratorieanalyser
•  Kornstørrelsesanalyse
•  Sandækvivalent
•  Lerindhold
•  Plasticitetsindeks
•  Proctorindstampning
•  Vibrationsforsøg
•  Kalkindhold
•  Indhold af organisk materiale

Udvalgte Feltundersøgelser
•  Komprimeringskontrol 
•  Bestemmelse af E-moduler/bæreevne
•  Fundamentskontrol
•  Kontrol af afrømningsniveau
•  Kontrol af lermembraner
 
Hvis De har behov for ydelser, som ikke er
nævnt kan De kontakte vores afdeling i Rødovre