VBM Laboratoriet A/S tilbyder i dag assistance i forbindelse med:

• Prøvning af delmaterialer til beton

• Prøvning af beton

• Prøvning og kontrol af vejmaterialer

• Analyse og prøvetagning af jord

• Analyse og prøvetagning af vand

• Sikkerhedsrådgivning

 

 
 
 

Beskrivelse af VBM Laboratoriet A/S


VBM Laboratoriet A/S er et aktieselskab med afdelinger i henholdsvis Aabybro og Rødovre. VBM Laboratoriet A/S råder over en veluddannet medarbejderstab på ca. 45 personer, fordelt mellem geologer, ingeniører, biologer, laboranter samt administrativt personale.

VBM Laboratoriet A/S blev stiftet i Fjerritslev i september 1985 af Preben Christensen under navnet PC Laboratoriet A/S som et grus og betonlaboratorium. I 1986 købte 4K Beton A/S PC Laboratoriet for at anvende firmaet som internt betonlaboratorium. Firmaet opererede herefter fra to adresser, Fjerritslev og Islands Brygge i København. I 1991 blev afdelingen på Islands Brygge lukket.

I 1992 blev det vejgeotekniske laboratorium Svend Borgselius A/S købt og PC Laboratoriet A/S udvidede driften til også at omfatte geotekniske analyser - denne afdeling blev placeret på Islands Brygge. PC Laboratoriet A/S blev i september 1995 et selvstændigt aktieselskab ejet af Kurt Melsing, og har siden været ejet af familien Melsing. I 1996 blev Phønix' vejgeotekniske egenkontrollaboratorium købt og PC Laboratoriet A/S åbnede en afdeling i Hjørring. I 1999 blev denne afdeling lukket og aktiviteterne flyttet til Fjerritslev. I 1999 udvidede PC Laboratoriet A/S således at laboratoriet også kunne tilbyde miljøanalyser på forurenet jord. I 2000 blev afdelingen på Islands Brygge flyttet til de nuværende lokaler på Gunnekær i Rødovre. I forbindelse med Kurt Melsings død i 2000 overgik ejerskabet af PC Laboratoriet A/S til hans enke, Lone Melsing. I marts 2006 gennemførte familien Melsing et generationsskifte hvor ejerskabet af PC Laboratoriet A/S overgik til Klaus og Søren Melsing.

I 2007 skiftede PC Laboratoriet A/S efter godt 21 år navn til VBM Laboratoriet A/S. VBM, står for Vej, Byggeri og Miljø, som er virksomhedens hovedområder. VBM Laboratoriet A/S udvidede i februar 2007 aktiviteterne på miljøområdet til også at omfatte kontrol af svømmebassiner, og i oktober 2007 blev også prøvetagning og kontrol af drikkevand og spildevand føjet til. I august 2007 blev betonprøvningsaktiviteterne hos det akkrediterede betonlaboratoium Contest opkøbt. VBM Laboratoriet A/S udvidede i juli 2008 aktionærkredsen til også at omfatte firmaets to direktører. I Marts 2009 udvidede laboratoriet ejerkredsen til at omfatte endnu et bestyrelsesmedlem.

I august 2008 etableredes et lokalkontor i Karup og i april 2009 flyttede firmaet til nyt firmadomicil i Åbybro, på Industrivej 1. I April 2011 etableredes et lokalkontor i Haderslev.

VBM Laboratoriet A/S har siden grundlæggelsen været et akkrediteret laboratorium certificeret under DANAK, registreringsnummer 179. VBM Laboratoriet A/S har siden stiftelsen bevæget sig fra primært at beskæftige sig med beton og betontilslag til i dag også at beskæftige sig med prøvning af sand og sten indenfor bygge og anlægsbranchen samt analyse af jord i forbindelse med enten jordflytning eller jordforureningssager.