Kontakt


RØDOVRE
+45 3672 7000
roedovre@vbmlab.dk

Vejlaboratorium
Prøveafhentning og emballage, Sjælland.
Prøveudtagning af miljø- og vejprøver.
Analyse af vejprøver bl.a. sigteanalyser,
komprimeringskontrol, kornkurver mm.
ÅBYBRO
+45 9821 3200
aabybro@vbmlab.dk

Miljølaboratorium
Prøveafhentning og emballage, Jylland.
Prøveudtagning af miljø- og vejprøver.
Analyse af miljøprøver bl.a. jord, vand
og luft mm.