Forenklet Kontrol
 
Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016 skal vand til holdningsbrug fra ikke-almene vandforsyningsanlæg (f. eks. private brønde og boringer) kontrolleres regelmæssigt ved at gennemføre en forenklet drikkevandskontrol.
 
Ved undersøgelsen analyseres vandet for en række forskellige fysiske, kemiske og mikrobiologiske parametre for at vurdere vandets renhed.
 
Hvis undersøgelsen skal anvendes til den lovpligtige kontrol skal prøvetagningen udføres af VBM Laboratoriet A/S, fordi der stilles krav om akkrediteret prøvetagning.
 
Bestilling
 
Den forenklede kontrol kan bestilles ved at udfylde nedenstående skema.

Vores prøvetagere vil herefter kontakte dig indenfor 3 - 4 uger for at aftale tid forprøvetagningen.
 
Ved hastesager  kontakt os på telefon 98213200

*disse felter skal udfyldes
 
 
Faktura og resultater sendes til:

* Navn   
 Evt. Firmanavn   
* Adresse   
* Postnr. og By   
* Telefon   
 Att   
* E-mail   
* Kommune   
 Jupiter ID / Anlægs ID (udfyldes hvis oplyst af kommune)   
 Nej Tak! Send ikke kopi til kommunen, jeg har læst og accepteret betingelserne.
 Evt. Rabatkode   
 Kommentar  
 Omprøve - Angiv venligst parameter i kommentar feltet (bakteriologisk eller nitrat/fosfor)
 
Hvis prøvestedet er forskellig fra faktureringsadressen, udfyld venligt nedenstående 
 Kontakt Person   
 Telefon   
 E-Mail   
 Prøve - Adresse   
 Prøve - Postnr. og By   
 Prøve - Kommune