VBM Laboratoriet udfører fysiske og kemiske analyser af cement, tilslag og beton.
Udvalgte tilslagsanalyser
• Kornstørrelsesanalyse
• Densitet og absorption
• Tørringssvind
• Kemisk svind
• Alkalikiselreaktivitet
• Chloridindhold
• Svovlindhold
• Indhold af organisk materiale

 
 
Udvalgte betonanalyser m.v.
• Strukturanalyse i h.t. DS 423-serien
• Tilstandsvurdering v.hj.a. tynd- og planslibsanalyse
• Udboring af betonkerner
 

Hvis De har behov for ydelser, som ikke er nævnt, kan De kontakte vores afdeling i Aabybro eller Haderslev.